BIZTONSÁGI ADATLAPOK

Az adatlapok letöltéséhez jelszó szükséges, melyet megtalál a nálunk vásárolt vegyszer számláján a megnevezés alatt.       Jelszó igényléséhez kérem vegye fel velünk a kapcsolatot.

Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló CLP-rendelet (1272/2008/EK rendelet) az ENSZ globálisan harmonizált rendszerén (GHS) alapul, és célja az egészség és a környezet magas szintű védelmének, valamint az anyagok, keverékek és árucikkek szabad mozgásának biztosítása.

A Kémiai Anyagok Nyilvántartása, Értékelése, Engedélyezése és Korlátozása (REACH) egy Európai Uniós szabályozás (EC/2006/1907), amely 2007 júniusában lépett hatályba. A REACH foglalkozik a termelés és a vegyi anyagok emberre és a környezetre gyakorolt lehetséges hatásaival, mindemellett, szabályozásokat tesz közzé árucikkek, termékek és alapanyagok az EU-ba történő importjával kapcsolatosan.

A hatályos uniós rendelkezések értelmében a közegészségügyi szempontból kiemelt fontosságú biocid termékek (mint például fertőtlenítőszerek, irtószerek) engedélyeit felül kell vizsgálni és egy új eljárásban újraengedélyezni. Hatóanyagok jóváhagyási napját tekintve a legközelebbi határidő 2019. január 1., mely a nátrium-hipoklorit (új eljárás szerinti megnevezése szerint nátrium-hipokloritból felszabaduló aktív klór) 1., 2., 3., 4. és 5. terméktípusban, a kálcim-hipoklorit (új eljárás szerinti megnevezése szerint kálcim-hipokloritból felszabaduló aktív klór) 2., 3., 4. és 5. terméktípusban, a klór (új eljárás szerinti megnevezése szerint klórból felszabaduló aktív klór) 2. és 5. terméktípusban, az in situ perecetsav (új eljárás szerinti megnevezése szerint tetraacetil-etiléndiaminból és nátrium-perkarbonátból előállított perecetsav) 2., 3. és 4. terméktípusban és a 2-metilizotiazol-3(2H)-on 11. terméktípusban történő jóváhagyásának napja. A fentiek értelmében a kizárólag ilyen hatóanyag-terméktípus kombinációjú termékek átmeneti időszaka 2019. január 1. napjával lejár, vagyis ha ezen időpontig nem kerül benyújtásra az új eljárás szerinti engedélykérelem, úgy a termék türelmi idő biztosításával 2019. június 30-ig forgalmazható és 2020. január 1-ig felhasználható, amennyiben rendelkezett engedéllyel átmeneti időszakban.

1.1.3.6 bekezdés szerinti mentességgel szállítás esetén is be kell tartani az ADR előírásait.

USZODA VEGYSZEREK FORGALMAZÁSA

Fertőtlenítőszerek

Klóros és klórmentes fertőtlenítés

pH szabályzók

Szilárd és folyékony pH szabályzó

Egyéb vízkezelőszerek

Algagátló és pelyhesítő szerek

Töltse le a biztonsági adatlapot!

Információ

Kérdése van?